ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι χορηγοί και υποστηρικτές μας για το πρώτο εξάμηνο του 2019

may

Και παρακάτω οι χορηγοί μας για το δεύτερο εξάμηνο του 2019

sept

Η Michelin είναι χρυσός χορηγός και υποστηρικτής μας από το 2009 μέχρι σήμερα και την ευχαριστούμε

michelin